Hotel **** BESKID 

BALNEO MEDICAL RESORT & SPA

Ośrodek Balneoterapeutyczny w Piwnicznej-Zdroju

33-350 Piwniczna-Zdrój, ul.Zagrody 8


Tel. +48 18 446-41-91, tel. +48 501 607 154

Recepcja e-mail: rezerwacje@beskid.pl 

Biuro e-mail: beskid@beskid.pl

W ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich powstaje Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju, a istniejący obiekt BESKID przeszedł kompleksową modernizację w celu dostosowania do kategorii Hotel****.
Zapraszamy !


Dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Tytuł projektu: Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych
Oś 6 Dziedzictwo regionalne / Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu / Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
Nr projektu: RPMP.06.03.02- 12-0160/18