Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 13 ust.1-2 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BESKID Sp. z o.o. z siedzibą w Piwnicznej - Zdroju, przy ulicy Zagrody 8, tel.: +48 18 44 64 191, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieście, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120801, REGON 351180326, NIP 6792116335.