zabudowa meblowa i bar regionalny


Szanowni Państwo ! 


W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Grzegorz Pacut z siedzibą w Krakowie (31-066) przy ul.Skawińskiej nr 13/4, projektu w ramach: 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 6.Dziedzictwo Regionalne, 

Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,


Tytuł projektu:

Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych . 


zwracamy się z prośbą o wykonanie szacowania wartości następującego zamówienia: 

„.Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia meblowego oraz wewnętrznego baru regionalnego w związku z adaptacją części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul. Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny.."


 

Zadanie w całości winno zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 08 marca 2021 roku.


Miejsce i termin składania wyceny

  

1.    Wycenę określoną w Załączniku nr 1, należy składać w:

Dokumenty prosimy składać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00  w biurze Zamawiającego w Krakowie (31-571) przy ul.Stanisława Lema nr 32/G-2 (parter lokal frontowy; tel. 12-4213454) lub poprzez e-mail: jan.pacut@gmail.com 

 

2.    Termin składania ofert szacunkowych upływa dnia:

16 listopada 2020r., do godz. 12.00.Materiały do pobrania: 


BESKID wniosek szacowanie wartości zamówienia 06 11 2020 : pobierz plik   

BESKID opis przedmiotu zamówienia 06 11 2020 :   pobierz plik   

BESKID dokumentacja projektowa 06 11 2020 : pobierz plik  

BESKID kody CPV 06 11 2020 :  pobierz plik   

BESKID projekt umowy 06 11 2020 : pobierz plik   

BESKID Decyzja nr 1142/2019 : pobierz plik   

BESKID Decyzja nr 528/2013 : pobierz plik