SZACOWANIE - dot siłowni zewnętrznej, ścieżki zdrowia oraz placu zabaw


Szanowni Państwo ! 


W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Grzegorz Pacut z siedzibą w Krakowie (31-066) przy ul.Skawińskiej nr 13/4, projektu w ramach: 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 6.Dziedzictwo Regionalne, 

Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,


Tytuł projektu:

Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych . 


zwracamy się z prośbą o wykonanie szacowania wartości następującego zamówienia: 

„Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ścieżki zdrowia oraz placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych, a także wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych (budowlanych i ziemnych) dla powyżej wymienionych elementów, na terenie istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul. Zagrody nr 8.”

 

Wycenę określoną w załączniku nr 1 poniżej (Wniosek o szacowanie wartości zamówienia) należy złożyć na druku:  szacunkowa wycena wartości zamówienia - załącznik nr 1, załączonym do w/w wniosku, w zaklejonej i zaadresowanej kopercie wraz z opisem na kopercie: 


"Szacowanie wartości zamówienia w ramach:  

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6.Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Tytuł projektu: Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych . 

Dotyczy zadania: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ścieżki zdrowia oraz placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych, a także wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych (budowlanych i ziemnych) dla powyżej wymienionych elementów, na terenie istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul. Zagrody nr 8."


Dokumenty prosimy składać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00  w biurze Zamawiającego w Krakowie (31-571) przy ul.Stanisława Lema nr 32/G-2 (parter lokal frontowy; tel. 12-4213454) lub poprzez e-mail: jan.pacut@gmail.com 


Termin składania ofert szacunkowych upływa dnia: 04 listopada 2020r  do godziny: 14.00 


Materiały do pobrania: 


BESKID Piwniczna wniosek szacowanie wartości zamówienia 25 10 2020 : pobierz plik  

BESKID opis przedmiotu zamówienia 25 10 2020 :   pobierz plik  

BESKID część projektowa - rysunki (3 szt.):

a) (Plac zabaw) plac zabaw Beskid : pobierz plik  

b) (Ścieżka zdrowia) sciezka zdrowia Beskid  : pobierz plik  

c) (Siłownia) silownia Beskie : pobierz plik  

BESKID Zestawienie przykładowych urządzeń zał do części projektowej 25 10 2020 : pobierz plik  

BESKID kody CPV 25 10 2020 :  pobierz plik  

BESKID projekt umowy 25 10 2020 : pobierz plik  

BESKID Decyzja nr 1142/2019 : pobierz plik  

BESKID Decyzja nr 528/2013 : pobierz plik