ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE NR 1 I ZADANIE NR 2


                                   ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE: ZAPYTANIE OFERTOWE na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2Procedura otwarcia ofert odbyła się w biurze Zamawiającego przy ul. Lema 32/G-2 w Krakowie (31-571 Kraków) w dniu dzisiejszym, tj. 09 lipca 2020r. o godzinie 14.00

Zamawiający na realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamierza przeznaczyć następujące kwoty kwoty:

  • dla Zadania nr 1 maksymalnie netto : 2.842.800,00 zł. PLN (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych zero groszy) ;
  • dla Zadania nr 2 maksymalnie netto : 2.277.310,50 zł. PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) .

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

  • BUDOPOL SP. Z O.O. (31-159 Kraków al. Słowackiego 39);
  • KONSORCJUM FIRM: 1.ALL-BUD M.PIECH (adres: 32-740 Łapanów, Brzezowa 60), 2.EKSPERT-BUD P.PIECH (adres: 32-740 Łapanów, Brzezowa 60), 3.USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE J.WOJTAS (adres: 34-600 Limanowa, Siekierczyna 122) ;
  • LESTE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA (adres: 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 28)

Dla Zadania nr 1 wybrano następującego Oferenta / Wykonawcę:

KONSORCJUM FIRM: 1.ALL-BUD M.PIECH (adres: 32-740 Łapanów, Brzezowa 60), 2.EKSPERT-BUD P.PIECH (adres: 32-740 Łapanów, Brzezowa 60), 3.USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE J.WOJTAS (adres: 34-600 Limanowa, Siekierczyna 122) - cena oferty netto 2.551.000,00 zł. PLN (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy); termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2020r.;    okres gwarancji: 66msc. 


Dla Zadania nr 2 wybrano następującego Oferenta / Wykonawcę:

LESTE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA (adres: 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 28) - cena ofert netto: 2.075.824,60 zł. PLN (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy); termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2020r.; okres gwarancji: 60 msc.


Data zamieszczenia informacji:

dnia 09 lipca 2020 godz. 16.30


ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO OGŁOSZONE NA STRONIE: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

LINK DO OGŁOSZENIA:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249659