ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SPRAWY: 1/2021

 

ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPRAWY 1/2021:

Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia meblowego oraz wewnętrznego baru regionalnego w związku z adaptacją części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul. Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne – Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu – Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych – Tytuł projektu: Ośrodek Balneoterapeutyczny „Beskid” w Piwnicznej Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO – WM).

Zapytanie ofertowe wraz z rozstrzygnięciem zamieszczone było na bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34243

Procedura otwarcia ofert odbyła się w biurze Zamawiającego przy ul. Lema 32/G-2 w Krakowie (31-571 Kraków) w dniu 12.03.2021 r., o godzinie 13.04.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła firma:

·         Firma Handlowo Usługowa Rafał Cholewa, Śledziejowice 187, 32-020 Wieliczka, NIP 6831084445

Oferowana cena netto: 391 200,00 zł

Gwarancja: 60 miesięcy

Suma punktów: 76

Data wpływu oferty: 12.03.2021 r., g. 9.06

Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r.

Po weryfikacji oferty stwierdzono, że złożona oferta jest kompletna i ważna, w związku z tym w dniu 18.03.2021 r. dokonano wyboru Firmy Handlowo Usługowej Rafał Cholewa na Wykonawcę niniejszego zadania.


Dziękujemy za udział w postępowaniu!